[1]  Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 

[2]  V případě poškození zásilky doporučuje Prodávající Kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

[3]  Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit (viz Reklamační řád). 

[4]  Je-li Kupující v prodlení s převzetím zboží, je Prodávající oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.

 

[5]  Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

[6]  Informace ke způsobu dodání zboží:

a.    Osobní odběr – zdarma 

                                               i.     Objednané zboží si můžete bezplatně vyzvednout po předchozí omluvě v sídle mydlárny. Stačí během objednávkového procesu zvolit možnost Osobní odběr.

                                              ii.     Jakmile vámi objednané zboží bude připraveno k vyzvednutí, zašleme vám informační e-mail.

b.    Česká pošta – Balík do ruky

                                               i.     Česká pošta doručí vaši zásilku do 24 hodin po celé ČR, v den doručování budete informováni SMS zprávou. V den expedice obdržíte podrobný e-mail s číslem balíku a datem doručení.

                                              ii.     V průběhu doručování si můžete změnit termín a způsob doručení prostřednictvím www.ceskaposta.cz/zmenadispozice, kde po zadání čísla zásilky a kontaktního telefonu můžete změnit dispozice pro svoji zásilku.

Dopravné bez dobírky 90,- Kč

Dopravné s dobírkou 90,- Kč + 30,- Kč (celkem 120,- Kč) 

c.      Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

d.     Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží způsobené vybraným dopravcem.

e.     Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému nenese Prodávající zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

f.      Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může Prodávající či jeho smluvní partner pro dodání zboží požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

g.     Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena v nákupčím profilu Kupujícího na webové stránce www.mydlarnanezarka.cz. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

h.     Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

i.       Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@mydlarnanezarka.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.